WOZ-waarde

WOZ-waarde

De WOZ-waarde vertegenwoordigt de geschatte waarde van een woning en staat ook wel voor ‘Waardering Onroerende Zaken’. Op basis van deze WOZ-waarde worden diverse heffingen en belastingen vastgesteld. Voor een huurwoning beïnvloedt de WOZ-waarde mede de hoogte van de huur. Andere belastingen die worden bepaald aan de hand van de WOZ-waarde zijn onder andere de inkomstenbelasting en de erfbelasting.

De WOZ-waarde loopt een jaar achter op de huidige situatie en is daarom niet hetzelfde als de marktwaarde. Dit is zodat de belastingen en heffingen berekend kunnen worden over het afgelopen jaar.

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Bij de waardebepaling van je woning wordt er rekening gehouden met twee waarderingsvoorschriften die vastgesteld zijn in artikel 17 van de wet WOZ. De twee waardebepalingen zijn de overdrachtsfictie en de verkrijgingsfictie.

De overdrachtsfictie stelt dat er bij de WOZ waardebepaling geen rekening wordt gehouden met erfpacht. Erfpacht kan de marktwaarde van een huis verlagen, en dit is de reden dat bij de WOZ waardebepaling er gedaan wordt alsof het erfpacht niet bestaat.

De verkrijgingsfictie stelt dat er bij de WOZ waardebepaling geen rekening wordt gehouden met of er op dat moment bewoners zijn van de woning. Als een woning op de markt komt kan de woning minder waard zijn wanneer er geen huidige bewoners zijn. Dit is de reden dat bij de WOZ-waarde bewoners buiten beschouwing worden gehouden.

Informatie over de WOZ-waarde

Voor- en nadelen van een hoge WOZ-waarde

Voor- en nadelen van een hoge WOZ-waarde

Een hoge WOZ-waarde kan zowel voordelen als nadelen met zich meebrengen. Eén van de duidelijkste nadelen is dat bepaalde belastingen, zoals de gemeentebelasting en het eigenwoningforfait, stijgen naarmate de WOZ-waarde toeneemt. Dit kan resulteren in hogere kosten voor huiseigenaren.

Aan de andere kant biedt een hoge WOZ-waarde ook kansen. Zo kan de verwachte verkoopopbrengst van de woning stijgen, al is het belangrijk te beseffen dat de WOZ-waarde een jaar achterloopt op de huidige marktwaarde. Bovendien kan bij een woning zonder Nationale Hypotheek Garantie de hypotheekrente lager uitpakken bij een hogere WOZ-waarde. De renteopslag, die men betaalt, wordt namelijk bepaald door de verhouding tussen de marktwaarde van de woning en de hoogte van de hypotheek. Een stijgende WOZ-waarde verlaagt het risico voor de geldverstrekker, wat kan resulteren in een lagere hypotheekrente, dit heet ook wel de rentekorting.

Heeft de WOZ-waarde invloed op een lening of hypotheek?

Heeft de WOZ-waarde invloed op een lening of hypotheek?

Een dalende WOZ-waarde heeft geen invloed op de hypotheekrente; deze rente kan alleen dalen bij een stijgende WOZ-waarde. Leningen worden bepaald door verschillende factoren zoals schulden en dienstverband. De WOZ-waarde hoort hier niet bij en zal daarom geen invloed hebben op de lening.

Kan ik bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking?

Kan ik bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking?

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen een WOZ-beschikking. Voordat je officieel bezwaar kan maken, kan je het beste onofficieel bezwaar maken door de gemeente te vragen aan de gemeente of de beschikking kan worden aangepast. Wanneer deze optie niet werkt kan je officieel bezwaar maken binnen 6 weken na de datum van de WOZ-beschikking. Het bezwaar maak je bij de gemeente, de gemeente maakt binnen het jaar van het bezwaar een beslissing over de WOZ-beschikking. Als je het nog steeds niet eens bent met de beslissing van de gemeente kan je ervoor kiezen om in beroep te gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank.

Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?

Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?

Je kan je WOZ-waarde controleren via het WOZ-waardeloket. Hiermee kan je gratis de waarde van je woning opvragen.

Wil je meer weten over jouw WOZ-waarde?

We gaan graag met je in gesprek en vertellen je meer.

WOZ-waarde en de invloed op belastingen

WOZ-waarde en de invloed op belastingen

Er worden een paar belastingen gebaseerd op de hoogte van de WOZ-waarde. Er zijn een aantal organisaties die de WOZ-waarde gebruiken voor hun belastingen en heffingen, dit zijn de gemeente, de belastingdienst en de waterschappen.

De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor:

  • Soms de rioolheffing
  • Onroerendezaakbelasting (OZB), deze belasting wordt gebruikt om lokale voorzieningen te voorzien.

De belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor:

  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Schenkbelasting
  • Erfbelasting over de woning
  • Verhuurderheffing

Waterschappen gebruikt de WOZ-waarde voor:

  • Watersysteemheffing

Overige informatie rondom de WOZ-waarde

Hoe bepalen gemeenten de WOZ-waarde?

Hoe bepalen gemeenten de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde van je woning wordt bepaald door de gemeente via een taxatie. De waarde die uit de taxatie komt is een grove leidraad voor het bedrag wat het onroerend goed moet opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar. De taxatie wordt gedaan via een computermodel en hiervoor is het dus niet nodig om langs een pand te gaan, om de WOZ-waarde vast te stellen.

Wat is het verschil tussen de WOZ-waarde en de verkoopprijs van de woning?

Wat is het verschil tussen de WOZ-waarde en de verkoopprijs van de woning?

De WOZ-waarde is een ruwe schatting van de woningwaarde. De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt om een aantal heffingen en belastingen op te baseren. De WOZ-waarde houdt hierbij geen rekening met de staat van de woning, de ligging van de woning of de sfeer van de inrichting. Deze aspecten worden wel meegenomen bij de verkoopprijs van een woning.

Waardebepaling of taxatie

Waardebepaling of taxatie

Een waardebepaling is bedoeld om een inschatting te krijgen van de woningwaarde. Deze schatting geeft je een beeld over de verkoopwaarde, vraagprijs en overwaarde. De waardebepaling is hierbij ook veelal gratis.

Om de exacte waarde te bepalen van een huis kan je een taxatie laten uitvoeren, hier zijn wel kosten aan verbonden.

Ook is de waardebepaling vrijblijvend waarbij een taxatie bindend en officieel is.

Lening berekenen

Bereken de mogelijkheden

Maximale hypotheek berekenen

Binnen één minuut, geheel vrijblijvend

Overwaarde berekenen in één minuut, geheel vrijblijvend

Bereken de mogelijkheden

Verduurzamingshypotheek

Bereken de mogelijkheden

Seniorenhypotheek

Bereken de mogelijkheden

Contact

Neem contact op

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*