Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wat is de

arbeidsongeschiktheids-

verzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering, ook wel AOV, is een verzekering voor zelfstandige ondernemers. Hierbij geeft de arbeidsongeschiktheidsverzekering een periodieke uitkering bij zieke of invaliditeit.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft twee varianten, Dit zijn de sommenverzekering of een schadeverzekering. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet verplicht voor ondernemers, maar wel aan te raden. Iedereen kan namelijk ziek worden, of een blessure oplopen waardoor je (tijdelijk) niet meer kan werken. Als werknemer in loondienst ben je automatisch verzekerd voor de ziekte en invaliditeit dit is niet vanzelfsprekend voor een ondernemer.

 

De hoogte van de arbeidsongeschiktheidsverzekering

De hoogte van de arbeidsongeschiktheidsverzekering-premie is voor iedereen anders en hangt af van de volgende factoren:

Je beroep: hierbij is vooral van belang of je een grote kans hebt op fysieke klachten of bijvoorbeeld stressklachten.

Je leeftijd: boven een bepaalde leeftijd kan je geen AOV meer afsluiten, of je moet een hogere premie betalen.

Eigenrisicoperiode: Dit is een periode waarin je zelf je inkomstenverlies opvangt, als je ziek wordt of invalide bent. (dit kan aan de hand van je spaargeld, lening of partner) Deze periode wordt ook wel de wachttijd genoemd.

De dekking die je kiest: Je bepaalt zelf waar je wel en niet voor verzekerd bent. Voor hoe meer dingen je verzekerd bent, hoe hoger de premie is.

Lees altijd de polisvoorwaarden die hieraan verbonden zijn of neem contact op met één van onze onafhankelijke adviseurs, om hier meer informatie over te krijgen.

Schadeverzekering

Hierbij krijg je alleen een uitkering voor het deel dat je minder verdient. Je inkomensverlies en mate van arbeidsongeschiktheid bepalen hierbij de hoogte van de uitkering.

Sommenverzekering

Hierbij maakt het niet uit wat je, ondanks je arbeidsongeschiktheid, nog verdient. Het verzekerde bedrag en de mate van arbeidsongeschiktheid bepalen de hoogte van de uitkering.

 

Hoe werkt een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Je betaalt voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering premie per maand, zo ben je verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Hoe snel je de uitkering ingaat, bepaal jezelf. Dit doe je door de eigenrisicoperiode aan te passen. Hoe langer de eigenrisicoperiode is, hoe lager je maandelijkse premie uitvalt.

Verder bepaal je ook zelf hoeveel uitkering je zou krijgen, hierbij geldt ook hoe hoger de uitkering die je wilt ontvangen, hoe hoger de premie is. De looptijd van de arbeidsongeschiktheidsverzekering bepaal je door een maximale leeftijd af te spreken met de verzekeraar. Bij het bepalen van je eigen eindleeftijd voor de AOV moet de eindleeftijd wel tussen de 50 en 67 jaar liggen, hierna is de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet meer mogelijk omdat je een te groot risico bent.

Bij de aanvraag van de AOV moet je een gezondheidsverklaring invullen en deze wordt dan vaak beoordeeld door een specialist. Door de gezondheidsverklaring kan de verzekeraar bepalen hoe groot risico je bent voor de verzekeraar, en hier wordt je premie op afgestemd.

Stel je wordt ziek of invalide en je hebt recht op de uitkering, dan kan je kiezen om de uitkering in één keer te ontvangen of je kan kiezen voor een periodieke uitkering.

Uitkering in één keer.

Je ontvangt hierbij de gehele uitkering in één keer.

Periodieke uitkering.

Hierbij krijg je bijvoorbeeld maandelijks een uitkering van het AOV. Je moet hierover wel inkomstenbelasting betalen.

Wil je meer weten?

We gaan graag met je in gesprek en vertellen je meer.

Vragen rondom de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wie bepaalt of je arbeidsongeschikt bent?

Wie bepaalt of je arbeidsongeschikt bent?

Artsen en arbeidsdeskundige van het UWV bepalen de mate waarin je arbeidsongeschikt bent. Je krijgt deze beoordeling als je na 2 jaar ziekte nog steeds niet (volledig) aan het werk kunt. Overigens heb je tijdens de periode van 2 jaar wel contact met een bedrijfsarts of huisarts.

Wat is arbeidsongeschiktheid?

Wat is arbeidsongeschiktheid?

Bij arbeidsongeschiktheid spreken we over een situatie waarbij je niet instaat bent om te werken. Dit kan komen door gezondheidsproblemen of een beperking. Je kan daarbij door je ziekte nog maar 65% of minder van je oude loon verdienen en je bent al 2 jaar ziek.

Arbeidsongeschiktheid kan verschillen tussen tijdelijk of permanent.
Wanneer het voor je mogelijk is nog bepaalde taken uit te voeren, dan wordt je niet als arbeidsongeschikt gezien. Overigens kan dit voor iedereen anders zijn en variëren per branche waarin je werkzaam bent. Lees hier meer over arbeidsongeschiktheid.

Wil je hier meer over weten, dan adviseren wij je om contact op te nemen met één van onze adviseurs.

Wanneer kom ik in de ziektewet?

Wanneer kom ik in de ziektewet?

Je komt in de ziektewet wanneer je ziek bent. Wanneer je recht hebt op een ziektewetuitkering dan ontvang je de eerste uitkering uiterlijk 4 weken na je ziekmelding.
Voor meer informatie klik hier.

Voorbeelden arbeidsongeschiktheid

Voorbeelden arbeidsongeschiktheid

Alles wat hieronder beschreven is een voorbeeld van arbeidsongeschiktheid. Overigens verschilt het per persoon in hoeverre je arbeidsongeschikt bent, dit heeft met de ernst te maken, maar ook met het werk wat je doet. Hierom adviseert Oversluiten.nl altijd contact op te nemen met je huisarts of bedrijfsarts.

 1. Lichamelijk letsel of aandoeningen:
  – Rugletsel
  – Amputatie
  – Artritis
  – Verlamming
 2. Chronische ziekte:
  – Diabetes (in ernstige gevallen)
  – Hartziekte
  – Astma
 3. Neurologische aandoening:
  – Epilepsie
  – Ziekte van Parkinson
 4. Psychische aandoeningen:
  – Depressie
  – Angststoornissen
  – Schizofrenie
  – Burn-out
 5. Visuele of auditieve beperkingen:
  – Blindheid of slechtziend
  – Doofheid of slechthorend
 6. Letsel door ongevallen: 
  – Letsel nadat je valt
  – Letsel door een auto ongelukOverigens kan letsel door ongevallen uit alles bestaan, waardoor je fysiek niet meer in staat bent je werk te doen. Dit kan zowel in je “vrije” tijd gebeuren als tijdens werktijden. De specifieke impact op je werkvermogen hangt af van de individuele omstandigheden en de aard van de aandoening. Neem hierom altijd contact op met je huisarts of bedrijfsarts.

AOV en belastingen

AOV en belastingen

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering valt niet onder een zakelijke kostenpost, omdat dit je persoonlijk inkomen verzekert. Een AOV is dus niet aftrekbaar voor uw onderneming.

De premie die je ontvangt bij een periodieke uitkering is overigens wel aftrekbaar in je aangifte inkomstenbelasting. Ontvang je de AOV in één uitkering, dan kan je deze premie niet aftrekken. Het bedrag telt dan mee voor je vermogen in box 3.

Wil je hier meer informatie over, dan raden wij je aan om contact op te nemen met één van onze onafhankelijke adviseurs.

Lening berekenen

Bereken de mogelijkheden

Maximale hypotheek berekenen

Binnen één minuut, geheel vrijblijvend

Overwaarde berekenen in één minuut, geheel vrijblijvend

Bereken de mogelijkheden

Verduurzamingshypotheek

Bereken de mogelijkheden

Seniorenhypotheek

Bereken de mogelijkheden

Lening berekenen

Bereken de mogelijkheden

Contact

Neem contact op

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*