WIA-uitkering

WIA-uitkering

Een WIA-uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte of een handicap niet in staat zijn om volledig te werken, of die slechts gedeeltelijk kunnen werken en daardoor inkomensverlies hebben. 

Om in aanmerking te komen voor deze uitkering, moet je een beoordelingsproces doorlopen dat bestaat uit een medisch en arbeidskundig onderdeel. Als blijkt dat je in aanmerking komt voor deze uitkering, zijn er twee opties beschikbaar: de IVA (volledig duurzaam en arbeidsongeschikt) en WGA (gedeeltelijk arbeidsongeschikt)

Leer alles over de WIA-uitkering op deze pagina: wie komt ervoor in aanmerking en wat zijn de opties?

De 3 verschillende WIA-uitkeringen

iva-uitkering

IVA-uitkering

Wanneer je een IVA-uitkering krijgt, betekent dit dat je op lange termijn 80% tot 100% arbeidsongeschikt bent verklaard. Hierdoor kun je op lange termijn 20% of minder van het oude loon verdienen. Ontdek hier meer over de IVA-uitkeringen en arbeidsongeschiktheid.

01
wga-vervolguitkering

WGA-vervolguitkering

Hierbij ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt, je kan nog gedeeltelijk werken. Deze uitkering krijg je als na twee jaar je inkomen nog niet is verbeterd. Ontdek of je in aanmerking komt voor een uitkering.

02
wga-loonaanvulling

WGA-loonaanvulling

Hierbij ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Je werkt nog wel, maar je inkomen is lager dan dat je voorheen verdiende. In deze situatie kan je in aanmerking komen voor een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering.

03

Wil je meer weten over WIA-uitkeringen met betrekking tot leningen?

We gaan graag met je in gesprek en vertellen je meer.
Oversluiten.nl helpt je met

Alles over de WIA uitkering

Wanneer vraag ik een WIA-uitkering aan?

Wanneer vraag ik een WIA-uitkering aan?

Je vraagt een WIA-uitkering aan wanneer je al bijna twee jaar ziek bent en hierdoor niet of minder kan werken. Hierdoor verdien je niet langer je oude loon. Op dit moment kom je mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering.

Na 88 weken ziekte ontvang je een brief van het UWV. Hierin staat dat je een WIA-uitkering kunt aanvragen. In de brief staat tot wanneer je de aanvraag kunt doen; hiervoor heb je meestal zes weken de tijd. Als de aanvraag later bij het UWV binnenkomt, bestaat de kans dat je de uitkering ook later ontvangt.

Kan je een voorschot op je WIA-uitkering krijgen?

Kan je een voorschot op je WIA-uitkering krijgen?

In de brief die je na je aanvraag ontvangt staat welk beslissingstermijn voor de WIA-uitkering staat. Als deze datum niet gehaald wordt door het UWV, dan zal het UWV contact met je opnemen om te vragen of je een voorschot wilt op de WIA-uitkering.

Het voorschot is een schatting van je uiteindelijke uitkering.

Het voorschot wordt als volgt berekend:

 • Er wordt gekeken naar het totaalbedrag aan voorschotten dat je hebt ontvangen;
 • Er wordt gekeken naar het bedrag aan WIA-uitkering dat je in dezelfde periode had moeten ontvangen.

Mocht je geen WIA-uitkering krijgen omdat deze is afgewezen, dan kun je nog steeds een WW-uitkering aanvragen. Het voorschot wordt dan verrekend met de WW-uitkering.

Wat is het verschil tussen ziektewet en WIA?

Wat is het verschil tussen ziektewet en WIA?

WIA: De WIA is bedoeld voor mensen die door ziekte langdurig arbeidsongeschikt zijn. Er wordt verwacht dat deze mensen niet meer volledig zullen herstellen, hierbij wordt er gekeken naar het arbeidsvermogen en de mogelijkheid om nog werk te verrichten, omdat van deze mensen niet verwacht wordt dat zij volledig zullen herstellen.

Ziektewet: Dit is voor mensen die ziek zijn en daardoor tijdelijk niet meer kunnen werken. Dit kan van toepassing zijn op mensen met een vast contract of een tijdelijk contract.

Tevens zijn er nog meer verschillen tussen de WIA en de ziektewet.

 • Duur:
  De ziektewet is voor een periode van maximaal 104 weken, afhankelijk van de duur van het dienstverband. Een WIA-uitkering kan tot aan de AOW leeftijd doorlopen.
 • Beoordeling:
  Bij de ziektewet wordt gekeken naar de mate van ziekte en het tijdelijk niet kunnen werken. Hierbij wordt niet gekeken naar de lange termijn. Bij de WIA wordt gekeken naar je arbeidsvermogen en de mogelijkheid om nog te werken. Er wordt ook beoordeeld of er nog passend werk mogelijk is.
 • Uitkering uitbetalen:
  In de meeste gevallen wordt de ziektewet uitkering door de werkgever zelf betaald. In tegenstelling tot de WIA-uitkering, die namelijk door het UWV wordt verstrekt.

Wanneer eindigt de WIA-uitkering?

Wanneer eindigt de WIA-uitkering?

Er zijn verschillende redenen waarom je WIA-uitkering kan eindigen. Denk hierbij aan de volgende situaties:

 • Ik kan weer meer verdienen: Als je weer meer kunt verdienen, kan de uitkering stoppen. Je ontvangt de loongerelateerde uitkering altijd tot de maximale duur, ook als je weer meer dan 65% verdient, vergeleken met wat je verdiende voordat je ziek werd. De maximale duur is vaak één jaar vanaf het moment dat je meer gaat verdienen.
 • Ik bereik de AOW-leeftijd: Bereik je de AOW-leeftijd, dan stopt je WIA-uitkering automatisch. Op dit moment ontvang je een brief van de SVB met de benodigde informatie. De laatste betaling van de WIA-uitkering zal wel hoger zijn, dan de maanden ervoor.
 • Ik verhuis naar het buitenland: Je WIA-uitkering stopt als je naar het buitenland verhuist, er zijn echter verschillende uitzonderingen op deze regel. Als je naar landen verhuisd waar Nederland afspraken mee hebt, dan kan je je uitkering meenemen. Zo behoud je je WIA-uitkering als je verhuist naar een EU/EER-land of naar Zwitserland. Tevens behoud je ook de WIA-uitkering als je naar een land verhuist waar Nederland een handhavingsverdrag heeft gesloten.
 • Ik ben gedetineerd: Mocht je langer dan één maand gedetineerd zijn, dan ontvang je een brief met meer informatie. Hierin staat dat je uitkering stopgezet zal worden. Het is wel mogelijk om na de detentie weer een WIA-uitkering te krijgen. Hiervoor zal je dan opnieuw een aanvraag kunnen doen.
 • Ik kom te overlijden: Mocht je komen te overlijden dan stopt de uitkering op de dag na het overlijden. Het is mogelijk dat de nabestaande recht hebben op een overlijdensuitkering.
 • Ik wil zelf mijn WIA-uitkering stop zetten: Wil je zelf je WIA-uitkering stopzetten? Dit kan die via de website van het UWV.

Hoe kan je een WIA-uitkering vervroegd aanvragen?

Hoe kan je een WIA-uitkering vervroegd aanvragen?

Het is soms mogelijk om een WIA-uitkering vervroegd aan te vragen. Soms is het namelijk al eerder duidelijk dat je werknemer niet meer kan werken, ook niet in de toekomst. Op dit moment kan de werknemer vervroegd WIA aanvragen.

Hierbij mag je de uitkering minimaal drie weken na de ziekte aanvragen. Dit moet je wel doen voordat je 68 weken ziek bent geweest.

Wanneer je een vervroegde WIA-aanvraag indient, is een verklaring van de bedrijfsarts handig, maar mocht je deze nog niet hebben, vraag dan toch de uitkering aan. Hierbij dien je wel aan te geven waarom je nog geen verklaring van de bedrijfsarts hebt.

Probeer alleen een vervroegde WIA-uitkering aan te vragen als dit is aanbevolen door de bedrijfsarts. Je kunt namelijk maar één keer een WIA-uitkering vervroegd aanvragen.

Samen naar een betere financiële toekomst

Een lening met een WIA-uitkering

Hoewel het aanvragen van een lening met een WIA-uitkering aanzienlijk moeilijker kan zijn, is het niet onmogelijk. Wat je kunt lenen wordt bepaald door verschillende factoren, zoals de stabiliteit van zowel de uitkering als de persoonlijke situatie, omdat banken geen risico willen lopen zullen ze alle gegevens zelf beoordelen en op basis hiervan een beslissing maken.

Bij sommige banken geldt dat een partner een vast dienstverband moet hebben of minimaal 3 jaar moet werken. Andere geldverstrekkers nemen bijvoorbeeld 70% van de uitkering in overweging bij het bepalen van het leenbedrag.

Oversluiten.nl helpt je met

Alles over de WGA en de IVA uitkering

Wat is het verschil tussen een WGA en een IVA uitkering?

Wat is het verschil tussen een WGA en een IVA uitkering?

De WGA en de IVA zijn beide uitkeringen die worden verstrekt door het UWV aan mensen die arbeidsongeschikt zijn. Maar er zijn wel belangrijke verschillen tussen deze twee uitkeringen.

WGA-uitkering: Een WGA-uitkering is bedoeld voor mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, zij kunnen dus nog wel werken. Verder moet iemand met een WGA uitkering aan het werk gaan of proberen aan het werk te gaan. Binnen de WGA zijn er twee soorten uitkeringen, namelijk loonaanvulling en vervolguitkering. Loonaanvulling compenseert het verschil tussen je oude loon en je nieuwe inkomen. Bij een vervolguitkering ontvang je een vast bedrag zonder de loonaanvulling.

IVA-uitkering: Bij een IVA-uitkering kun je niet meer werken en ben je op lange termijn volledig arbeidsongeschikt. Bij een IVA-uitkering heb je geen verplichtingen om te proberen weer aan het werk te gaan. Een IVA-uitkering is vaak hoger dan een WGA-uitkering, omdat het inkomen wordt aangevuld tot 75% van het laatstverdiende loon.

Hoe hoog is de WGA- en IVA-uitkering?

Hoe hoog is de WGA- en IVA-uitkering?

De hoogte van de uitkering hangt af van of je werkt of niet. Verder zijn er ook verschillen tussen een WGA-uitkering en een IVA-uitkering.

WGA-uitkering: De hoogte van een WGA-uitkering is ook afhankelijk van welke variant WGA-uitkering je krijgt: loongerelateerde uitkering, loonaanvullingsuitkering of  vervolguitkering. Naast de maandelijkse uitkering ontvang je ook vakantiegeld in mei en een tegemoetkoming arbeidsongeschikten in september. Als je totale (gezins)inkomen onder het sociaal minimum komt, kun je een toeslag aanvragen bij het UWV.

 

IVA-uitkering: Bij de IVA-uitkering is het anders, deze is vaak hoger dan een WGA-uitkering. Bij de IVA-uitkering wordt het sv-loon dat je verdiende in het jaar voordat je ziek werd door 12 gedeeld. Dit is je WIA-maandloon. Deze uitkering bedraagt 75% van het WIA-maandloon. Daarnaast ontvang je nog vakantiegeld in mei en een tegemoetkoming arbeidsongeschikten in september. Als je totale (gezins)inkomen onder het sociaal minimum komt, kun je een toeslag aanvragen bij het UWV.

Aanvragen van voorzieningen (werk gerelateerd) bij een WGA-uitkering

Aanvragen van voorzieningen (werk gerelateerd) bij een WGA-uitkering

Wanneer je als werkgever iemand in dienst hebt met een ziekte of een handicap, dan kun je gebruik maken van verschillende regelingen en voordelen. Zowel werknemers als werkgevers kunnen een voorziening aanvragen.

Je kunt een aanvraag doen voor de volgende dingen:

 • Verplaatsen op of naar het werk: Bij het UWV kun je een aanvraag indienen om je te helpen met het verplaatsen op of naar het werk.
  – Auto of rolstoelbus in bruikleen;
  – Aanpassingen aan je auto;
  – Vergoeding voor rijlessen in een aangepaste auto;
  – Kilometervergoeding voor het gebruik van een vervoermiddel;
  – Vergoeding voor taxivervoer;
  – Mobiliteitshulp, zoals een scootmobiel, een rolstoel, loophulpmiddel en een invalidenvoertuig;
  – Andere voorzieningen. Als je een andere voorziening nodig hebt, kun je deze ook aanvragen bij het UWV.

 

 • Hulpmiddelen: Mogelijk heb je hulpmiddelen nodig op je (toekomstige) werkplek om je werk goed te kunnen doen. Deze hulpmiddelen kun je ook op een andere locatie gebruiken. Hieronder vallen onder andere:
  – Communicatiehulpmiddelen zoals computersoftware, een beeldschermloep of een speciaal toetsenbord/muis;
  – Meubilair zoals een bureaustoel, zit-sta meubilair, een tillift of een andere zitmogelijkheid;
  – Orthopedische werkschoenen, dit zijn schoenen met inlegzolen of werkschoenen op maat gemaakt.

 

 • Jobcoach: Een jobcoach is iemand die je helpt om je werk goed uit te voeren. Deze begeleiding krijg je op de werkplek. Naast het ondersteunen bij je taken, kan een jobcoach ook eventuele belemmeringen op de werkplek wegnemen. Zo kan een jobcoach ook aanwezig zijn bij besprekingen en je helpen tijdens je inwerkperiode. Het is de bedoeling dat je na ondersteuning zelfstandig kunt werken, maar de jobcoach blijft wel bereikbaar bij eventuele problemen.

 

 • Schrijf-of gebarentolk: Als je in loondienst werkt of op zoek bent naar werk en een schrijf- of gebarentolk nodig hebt, kan het UWV hierin voorzien.

 

 • Ondersteuning van een intermediair: Als je moeite hebt met zien of bewegen, kun je hulp en begeleiding krijgen voor bepaalde zaken die je door je handicap zelf niet goed kunt uitvoeren. Deze diensten worden ook wel intermediaire diensten genoemd. Denk hierbij aan voorleeshulp of hulp bij het openen van post of het opzoeken van informatie op het internet.

Voordelen en regelingen voor de werkgever

Voordelen en regelingen voor de werkgever

Voor werkgevers zijn er verschillende interessante regelingen om mensen in dienst te nemen of te houden. Dit zijn dingen die werknemers bij een sollicitatiegesprek naar voren kunnen brengen, om duidelijk te maken dat het de werkgever en jouw beiden voordeel oplevert. Hierbij moet je denken aan de volgende zaken:

 • Regelhulp financieel CV: Wanneer je een nieuwe baan zoekt, kan je werkgever gebruikmaken van vergoedingen en praktische regelingen wanneer ze jou in dienst nemen. Om dit duidelijk te maken, kan je een overzicht van voordelen opvragen bij het SZW, zodat je dit overzicht mee kan sturen met je sollicitatiebrief.

 

 • Loonkostenvoordeel (LKV): Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers of werknemers in dienst hebben met een arbeidsbeperking.

 

 • Proefplaatsing: Mocht je werkgever twijfelen of je het werk aan kan, dan is een proefplaatsing een mogelijke oplossing. Hierbij werk je twee maanden bij de werkgever. Op deze manier krijg je de kans om ervaring op te doen en je te bewijzen in de functie. Tijdens de proefplaatsing behoud je je uitkering en de werkgever hoeft je nog geen salaris te betalen. De werkgever moet echter schriftelijk verklaren dat hij van plan is je een contract aan te bieden van minimaal 6 maanden voor hetzelfde aantal uren als je proefperiode. Er zijn wel verschillende voorwaarden voor een proefplaatsing. Je moet een uitkering hebben van het UWV en daarnaast geldt één van de volgende situaties:
  – Je hebt nog niet eerder bij deze werkgever gewerkt;
  – Je hebt eerder bij de werkgever gewerkt, maar in een andere functie;
  – Je hebt eerder bij de werkgever gewerkt in dezelfde functie, voordat je ziek werd. De proefplaatsing is er om te kijken of je alsnog geschikt bent voor de functie.
 •   Tegemoetkomen in loonkosten, loondispensatie: Als je minder kunt werken dan andere werknemers en je werkgever betaalt je hierdoor tijdelijk minder loon, dan kan je een aanvullende uitkering aanvragen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van je persoonlijke situatie. De werkgever kan alleen loondispensatie aanvragen als je een Wajong- of een IVA-uitkering hebt. Daarbij moet de werkgever melden dat hij loondispensatie gaat aanvragen en hoeveel minder loon hij je gaat betalen en wat de reden hiervoor is. Na de aanvraag van de werkgever zal het UWV bepalen of dit terecht is en welk loon passend is.

 

 • No-riskpolis en no-riskverklaring: Mocht je opgenomen zijn in het doelgroep register, ziek zijn (of geweest) of een handicap hebben dan geldt er een no-riskpolis als je gaat werken. Dit betekent dat het UWV de ziektewet uitkering betaalt als je (weer) ziek wordt. De no-riskpolis geldt voor meestal de eerste vijf jaar dat je in dienst bent. De no-riskpolis geldt langer als vijf jaar in de volgende situaties:
  – Je hebt een Wajong uitkering;
  – Je hebt een WSW-indicatie;
  – Je werkt beschut (extra ondersteuning en aanpassingen op de werkplek zodat je goed kan functioneren);
  – Je valt onder de banenafspraak en staat in het doelgroepregister.

 

 • Compensatieregeling oudere werknemers: Als je geboren bent voor 1 januari 1962 dan kan je nieuwe werkgever misschien gebruikmaken van de compensatieregeling oudere werknemers. Dit betekent als je ziek wordt je werkgever de eerste vijf jaar van je dienstverband een ziektewet uitkering van je krijgt. Deze gaat in na 13 weken ziekte. Hier zitten nog wel bepaalde voorwaarden aan, voor meer informatie kan je naar de website van het UWV.

 

 • Aanpassingen werkplek: Als de werkgever extra kosten maakt om jouw werk mogelijk te maken, dan kan die hiervoor een vergoeding aanvragen bij het UWV. Dit kan zijn voor niet-meeneembare aanpassingen op de werkplek of in het bedrijf. Voorbeelden: aangepast toilet, traplift, aangepaste werkplek.

 

 • Aanvragen beoordeling werken met een voorziening: Wanneer je voor je 18e tijdens het werk of tijdens je studie ziek werd of een handicap kreeg en je hierdoor alleen nog met voorziening werk kan vinden of behouden, dan kan je een beoordeling werken met een voorziening aanvragen. Op dit moment wordt door het UWV beoordeeld of je het werk kan uitvoeren zonder die voorziening en het minimum loon kan verdienen. Als dit niet zo is, dan wordt je opgenomen in het doelgroepregister.

Belangrijk: Documenten bewaren bij een WGA uitkering

Belangrijk: Documenten bewaren bij een WGA uitkering

Je moet de documenten van een WGA uitkering altijd minimaal twee jaar na afloop van je uitkering bewaren. Ook terwijl je de uitkering nog ontvangt, moet je alle documenten rondom de WGA-uitkering goed bewaren. Je bent namelijk verplicht om deze documenten te laten zien aan het UWV, mochten ze hier naar vragen. Denk hierbij aan loonstroken, sollicitatiebrieven en eventuele arbeidsovereenkomsten.

Het is verstandig om de documenten van de uitkering nog langer te bewaren dan twee jaar. Ook na de periode van twee jaar kan het UWV nog een onderzoek starten om te controleren of de uitkering die je ontving wel juist is. Aan zo’n onderzoek moet je altijd mee werken.

Hoeveel kan ik lenen?

Je kunt de calculator hierboven gebruiken om een inschatting te maken van het maximale bedrag dat je kunt lenen en de bijbehorende kosten. Maar dat is pas het begin! Oversluiten.nl gaat vervolgens kosteloos en geheel vrijblijvend voor je aan de slag. We onderzoeken jouw specifieke situatie en sturen je een gratis offerte via e-mail. Door de goedkoopste aanbieders bij verschillende gespecialiseerde kredietverstrekkers te vergelijken, vinden we de lening die het beste bij jouw persoonlijke situatie past. Een lening afsluiten doe je liever niet alleen. Met ons persoonlijke advies kun jij vol vertrouwen je nieuwe lening afsluiten bij een betrouwbare kredietverstrekker.

nieuws & updates

Blijf op de hoogte

Lenen
08 december 2022
Een lening, wat is dat?
Lees verder
LenenLening Afsluiten
09 december 2022
Geld lenen met vast contract
Lees verder
LenenLening Afsluiten
08 december 2022
Geld lenen met een tijdelijk contract
Lees verder

Lening berekenen

Bereken de mogelijkheden

Maximale hypotheek berekenen

Binnen één minuut, geheel vrijblijvend

Overwaarde berekenen in één minuut, geheel vrijblijvend

Bereken de mogelijkheden

Verduurzamingshypotheek

Bereken de mogelijkheden

Seniorenhypotheek

Bereken de mogelijkheden

Contact

Neem contact op

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*